हनोई - पोष्टकार्डस, जीवाश्म विरासत - HANOI, TONKIN - फ्रान्सेली इंडोकिना - सेक्सन १

हिटहरू: B 511B प्रो प्रा एसोसिएट द्वारा। हिस्टोर हंग एनजीयूएन महान कलेक्टर्समा डा।, मास्टर TRUC SON NGUYEN PHAN सरकार गत अक्टुबरमा।

थप पढ्नुहोस्